Previsió financera per a (autèntics) imprevistos: acOnseguir amb l’AECC

Hi ha situacions en què ens recorden cruelment la rellevància que té la salut. En el moment que la perdem, la resta de temes acostumen a passar a un segon pla. Tot i això, hi ha diversos elements que poden ajudar a suportar millor una malaltia d’importància. Des d’un punt de vista econòmic, una bona previsió financera seria un d’ells.

M’inspiro per a redactar aquesta entrada en una xerrada que vàrem preparar per a membres de l’Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC). Tal com esmentava en un article anterior, la majoria de successos que anomenem “imprevist” en realitat no ho són. Però una malaltia d’aquesta magnitud sí que ho és. Els cotxes s’espatllen un dia o altre. Els electrodomèstics també cal reposar-los abans o després. Ara bé, gairebé ningú espera patir una malaltia greu que ho pugui arribar a canviar tot.

Previsió financera per a una crisi de debò

Qualsevol esdeveniment com una malaltia així pot tenir dues fatals conseqüències per a les finances personals:

  1. Pot ser que els ingressos disminueixin. Sovint els tractaments mèdics que en són inherents provoquen que es produeixi la baixa laboral. Si el malalt és treballador per compte d’un tercer, la reducció és prou significativa com per a que es noti força. Per a sous molt alts o treballadors autònoms que cotitzin mínims, aquesta reducció pot ser gairebé dramàtica.
  2. Probablement es produiran més despeses. Amb freqüència es demana als pacients una alimentació més sana o fins i tot ecològica. Això és car. També ho són medicaments que no quedin coberts per la Seguretat Social. O teràpies suplementàries i pròtesis diverses.

El vídeo que ha preparat l’AECC ens aporta una bona base de coneixements al respecte.

Avançar-se als esdeveniments: la previsió financera

Començava la xerrada amb dos elements de presa de consciència. Aquests ens ajudaran a estar millor preparats davant qualsevol mena d’autèntic imprevist.

Necessitem provocar que el que desitgem passi

Si volem anar de vacances a, posem per cas, Roma, dedicarem un bon nombre d’hores a planificar-ho. No ens presentarem a l’aeroport el dia del viatge a veure improvisadament quin vol podem agafar. Tampoc arribarem a la ciutat sense tenir assegurat l’allotjament.

És ben curiós com tenim ben assumit que per a que unes vacances siguin un èxit cal planificar-les. Per contra, per a altres temes tant o més importants que aquest no dediquem ni el temps ni els recursos necessaris.

Si considerem que la tranquil·litat financera té un gran valor, perquè no posem el que faci falta per a dotar-nos d’un bon coixí? No val la pena fer una bona previsió financera?

Ens cal informació i un detallat full de ruta per a no anar a cegues

Un cop decidit que volem estar preparats per a afrontar imprevistos greus, és imprescindible treballar dos aspectes als que hem fet referència repetidament a altres entrades del blog.

  1. Necessitarem conèixer de quina situació partim: amb quins ingressos comptem, quines sortides de diners tenim o podem preveure, quins són els béns que hem aconseguit reunir i quin és l’import del deute que arrosseguem, si és el cas.
  2. Haurem de planificar com arribar on volem amb el corresponent pressupost financer. Si en el punt anterior la pregunta acostuma a ser “quin”, ara ens centrem en el “com”. Volem saber com arribar al nostre objectiu de dependre de nosaltres mateixos, com cal fer-ho.

Una previsió financera no ho resol tot, però ajuda molt

Quan parlem de segons quins esdeveniments, els diners són secundaris. Però també és cert que no disposar d’un coixí econòmic suficient pot fer encara més dura la nova situació. N’ets conscient?

Quin imprevistos cobreix la teva previsió financera?

Tags: , , , , , , , ,

Comments are closed.