Què és el coaching financer?

A acOnseguir entenem el coaching financer com un procés en el que s’aflora consciència sobre la situació econòmica personal. A partir d’aquesta consciència, es prenen decisions responsables que han de portar a assolir les fites financeres desitjades. Tot plegat, acaba per potenciar la confiança de les persones en el seu propi poder per a controlar els seus diners.

Quin és el procés a seguir per a rebre el servei?

El primer pas acostuma a ser una presa de contacte inicial via telefònica per a determinar quins són els objectius que es volen assolir amb el nostre acompanyament. Un cop feta la transferència de l’import acordat com a preu del servei, s’obre un procés de recollida de dades, es fa l’anàlisi i té lloc la sessió de treball d’aproximadament una hora de durada. El servei finalitza amb el corresponent pla d’acció i, si s’escau, el seguiment.

Quant de temps hi hauré de dedicar?

Dins el servei de Coaching en economia domèstica, acostuma a ser habitual dedicar un parell d’hores a recopilar dades que permetin saber quin destí tenen els diners que entren a l’economia personal o familiar. Es tracta d’una inversió de temps que es veu llargament compensada per una presa de consciència que facilita la resta del procés.

Hi ha sessions presencials?

Per a clients de l’àrea de Barcelona la sessió presencial és una opció que es contempla, amb un petit recàrrec sobre el preu.

Quines són les condicions de pagament?

El pagament es fa per avançat, i sempre lliurem una garantia de satisfacció per escrit.

Quina garantia tinc que quedaré satisfet/a del servei?

En el moment de rebre els diners acordats pel servei, enviem un compromís de garantia pel qual ens obliguem a retornar els diners cobrats si el client no queda content amb el servei. En tot cas, la satisfacció demostrada per desenes de persones a les que hem acompanyat en la revisió de les seves finances personals ens avalen.

Quant trigaré a veure resultats?

Els resultats comencen a veure’s gairebé des del primer moment. Ja en la mateixa recollida de dades acostuma a passar que els clients van prenent consciència de la seva situació, i cadascuna de les fases que es succeeixen aporta elements que ajuden a assolir els objectius que es busquen.

Quant de temps trigaré a tenir la vostra anàlisi?

Un cop tenim les dades necessàries, acostumem a programar la sessió de treball en una temps inferior a una setmana.

Quan recupero la inversió?

La inversió es recupera molt ràpidament, en termes de la tranquil·litat que dóna tenir els comptes personal controlats, o pel propi estalvi que en moltes ocasions l’anàlisi de la situació genera.

Les vostres recomanacions només em serviran per a la meva situació actual?

El Coaching en economia domèstica acostuma a fer veure les finances personals d’una manera diferent i, per tant, serveix tant per a millorar una situació present com eventuals canvis a nivell econòmic que es puguin donar en el futur.

Hi ha un seguiment?

A acOnseguir considerem el seguiment com una opció molt recomanable que ja contemplem a la nostra oferta de serveis. Moltes vegades, un cop es pren consciència de la situació i s’adopten decisions, costa trencar la inèrcia del que s’ha estat fent abans d’adonar-se que hi ha altres maneres de gestionar les finances personals. El seguiment ajuda a no desviar-se dels objectius marcats durant la sessió de treball.

Em podeu fer factura?

Sí, preparem factura per a tots els serveis que donem.

Puc fer-vos consultes sobre productes financers?

Donar resposta independent a consultes sobre productes financers forma part dels nostres serveis.

 
Dóna el primer pas per a prendre decisions financeres que t'ajudin!

Aconsegueix gratis el teu petit exercici de consciència financera:

  • Et farà adoptar una perspectiva diferent respecte com gastes el que guanyes
  • Hi hauràs de dedicar molt poc temps
  • T’animarà a seguir pel camí de la consciència en les teves finances personals o familiars