Seguim amb l’enfocament americà: pas a pas financer

Reprenem la darrera entrada d’aquest blog sobre la transformació financera que predica en Dave Ramsey. Si hem seguit les indicacions de l’anterior lliurament, hem pres consciència de quina és la nostra situació. També coneixem les quatre creences que ens serveixen de base per a iniciar el procés. Ja podem donar el primer pas financer dels set que l’autor ens proposa.

Evidentment, tot el que segueix a continuació es sustenta si prèviament hem aconseguit que els ingressos superin de manera generosa les sortides de diners. Per a posar-se en forma, fa falta esforç. L’objectiu val la pena. Veiem-ho.

Primer pas financer: el coixí mínim

Es tracta de reunir un estalvi base que ens permeti reaccionar a emergències sense recórrer a l’endeutament. La intenció és que un cop ens posem a reduir el deute seriosament (segon pas financer) no ens trobem que amb el primer imprevist ens calgui recórrer de nou a endeutar-nos.

Aquesta és una recomanació que a acOnseguir venim donant des de fa anys. Mentre els diners són en poder nostre, els podem utilitzar per al que faci falta. Abans de començar a pagar, assegurem-nos una liquiditat mínima.

Segon pas financer: reducció de deute amb efecte “bola de neu”

Un cop ja podem reaccionar a petits imprevistos, ens enfoquem a reduir deute. I per a saber a què ens enfrontem, res millor que fer una llista dels diversos préstecs. En general, queden excloses les hipoteques. El motiu és que la seva finalitat és finançar un habitatge que permet deixar de pagar un lloguer (despesa). A més, una casa de propietat sempre és un estalvi, immobiliari i poc líquid perquè hi vivim, però estalvi al cap i a la fi.

Normalment, jo proposo als meus clients començar pel deute més car. El que paguem més interessos. En Dave Ramsey introdueix una variant psicològicament molt interessant. Si es comença pel més fàcil de pagar, com ell proposa, aviat podem tenir un primer èxit. I això ens motivarà encara més a seguir endavant.

En tot cas, cada cop que acabem de pagar un préstec, els diners que dedicàvem a reduir-lo ens donen capacitat addicional per a liquidar més ràpid el següent. És l’efecte “bola de neu” d’aquest segon pas financer.

És molt recomanable anar tatxant de la llista allò que ja haguem pagat. És una fantàstica sensació anar eliminant línies i veure com augmenta la nostra força financera.

Tercer pas financer: el coixí necessari

Un cop lliures de deute, podem utilitzar tot l’estalvi que anem generant per a aconseguir un coixí amb el què ens sentim realment còmodes. No hi ha normes al respecte. Cadascú demanarà un nivell diferent de diners per a estar confortable.

En línies generals, potser una persona amb ingressos irregulars (posem per cas un autònom) necessitarà més coixí que no pas un funcionari. O també pot influir la càrrega familiar que depengui d’aquest estalvi. No és el mateix haver de respondre per un sol que per una família de cinc membres.

Quart pas financer: aconseguir el benestar per a la jubilació

Coincidim gairebé de ple amb en Dave Ramsey. Matemàticament, és complicat mantenir l’actual sistema de pensions de jubilació, i tots faríem bé d’anar acumulant un capital que ens permeti complementar la pensió que finalment ens toqui.

Com estem parlant d’un estalvi a llarg termini, els productes que escollim com a vehicle hauran de ser adequats a aquesta finalitat.

Cinquè pas financer: assegurar els estudis dels fills

Potser discrepo en l’ordre (podria ser un pas financer anterior), però tots els que tenim fills hauríem d’estar preparats per a afrontar els seus estudis sense recórrer al deute. I el producte d’estalvi escollit hauria de tenir un horitzó temporal de curt o mig termini.

Sisè pas financer: eliminar la hipoteca

Fins aquí, haurien de quedar resolts els imprevistos, una jubilació digna i els estudis del fills.

En aquesta situació, seria el moment d’esdevenir propietaris absoluts de l’habitatge on vivim. És el darrer pas financer per a eradicar el deute.

Setè pas financer: gaudir, invertir i donar

Sense deutes i amb tots els mínims coberts, les paraules gaudir, invertir i donar prenen molt de sentit. Recordem que els diners no són pas una finalitat, sinó més bé un mitjà. Un cop assegurada la qualitat de vida desitjada, és un moment ideal per a divertir-nos, invertir amb més risc o dedicar-nos a ajudar als altres.

Aquest vídeo ajuda a acabar de repassar el contingut d’aquesta entrada del blog.

Dones el primer pas financer de la nostra mà?

Tags: , , , , , , , , , ,

Comments are closed.