Com influeix al comportament financer l’herència familiar

Potser estareu pensant en l’obvietat del títol. Si algú hereta molts diners, és probable que el seu comportament financer sigui diferent d’un altre qui no rebi cap llegat dinerari. El punt clau és que no em refereixo a una herència econòmica. Em vull centrar en determinades maneres de fer que hem après de petits a l’entorn més proper. I aquest tipus d’herència familiar ens influeix (també) a nivell financer. Intentaré ajudar a prendre’n consciència.

Com d’altres vegades, hi ha un llibre inspirador per a tot això. Es tracta de “Psicogenealogia en torno al dinero y al éxito”, de Marie-Noëlle Maston-Lerat. La psicogenealogia estudia com el nostre destí està, en part, determinat per la història i la psicologia de les generacions que ens precedeixen.

Intentaré allunyar-me d’aspectes que sospito que poden escandalitzar les mentalitats més racionals. Així, prescindiré de determinades anàlisi a partir de repeticions o coincidències en dates dins els arbres genealògics, per posar un exemple. Per contra, em focalitzaré en reflexions sobre l’herència familiar que considero que podem associar al nostre comportament financer . Correspondrà a cadascú determinar fins a quin punt el contingut que segueix encaixa en la pròpia vivència.

El comportament financer de formigues i cigales

Recordeu la famosa faula de la formiga i la cigala? Acostuma a passar que les formigues engendren formiguetes. I, és clar, les cigales, cries d’aquesta espècie. Reproduir un determinat comportament financer és habitual pel que fa als diners.

També pot passar que les petites formigues o cigales es rebel·lin. En aquest cas, en comptes de seguir la tradició econòmica familiar, el comportament financer seria precisament el contrari. Per exemple, les penúries econòmiques viscudes durant la infància podrien explicar una tendència a cremar diners en tota mena de despeses durant l’edat adulta. O, a la inversa, un excés de despesa dels pares podria provocar una desmesurada tendència a l’estalvi per part dels fills.

L’educació i el comportament financer

Educar algú té com a objectiu aconseguir l’autonomia d’aquesta persona. En termes econòmics, això es podria concretar en la independència financera dels fills. En aquesta línia, hi ha diversos aspectes que podem esmentar.

De vegades, els pares responen sense límits les demandes dels fills. Fins i tot poden arribar a anticipar-s’hi. En aquest cas, lamentablement no els estaran preparant per a situacions on obtenir el que es desitja ja no sigui tan senzill.

En altres ocasions, els regals substitueixen la presència dels pares. O pretenen ser una expressió d’amor. L’aprenentatge que se’n pot derivar per part dels fills és una necessitat d’obsequiar per a demostrar l’estima.

Una molt bona recomanació és anar dotant els adolescents d’una certa autonomia financera. Això pot passar per fomentar que facin feines per a guanyar-se els primers diners.

Em referiré per a acabar a la possible herència relativa a pares divorciats. Aquests poden provocar una dependència afectiva i financera si posen tot el seu focus que als seus fills no els falti de res. Més tard a aquests darrers els costarà molt tallar el cordó umbilical.

Preguntes per a la reflexió

L’obra que esmentava unes línies més amunt formula multitud de preguntes que interpel·len. Faré un recull de les que m’han semblat més adequades per a reflexionar-hi.

  • En quines condicions socioeconòmiques vas viure durant la gestació i primer any de vida?
  • Tenies un context familiar segur i afectuós?
  • Quin interès demostraven els teus pares pel teu futur a nivell professional? Vas escollir la teva professió, o et van impulsar a fer-ho?
  • Quan recordes haver sentit parlar de diners per primera vegada, i en quins termes?
  • Tenies por a les carències? O els diners no eren mai un problema?
  • T’ho compraven tot? O més bé al contrari?
  • Et vas haver de pagar els estudis?
  • Et van ajudar els teus pares a planificar a llarg termini?

Transportar-nos amb aquestes preguntes, o qualsevol altra de similar, a la infància viscuda ens pot donar llum sobre el nostre comportament financer actual. I, és clar, ens pot ajudar a modificar-lo, si s’escau.

Acompanyament en canvis de comportament financer

Completem tot el contingut anterior amb alguns links. En primer lloc, em remeto a altres entrades d’aquest mateix blog relatives a creences i educació dels fills. També pot ajudar-vos una mica de bibliografia i un interessant article que parla sobre psicogenealogia.

Per a acabar, posem a la teva disposició el nostre servei de Coaching en economia domèstica per a ajudar-te a entendre millor l’origen del teu comportament financer. Aquest és un bon primer pas per a evolucionar en aquest aspecte, si és que desitges fer-ho.

Tags: , , , ,

Comments are closed.