La utilitat de les apps financeres en la presa de consciència

Aquest és un món on la tecnologia ha fet un salt exponencial durant els darrers anys. Fins aquí, res de nou. No val la pena posar-ne exemples, però tots sabem que tenim eines inimaginables fa 30 anys. En aquesta línia, jo voldria centrar-me en les apps financeres. Es tracta d’aplicacions mòbils que ens poden estalviar molta feina en el moment d’analitzar com es mouen els nostres diners. I, és clar, tot allò que ajudi a la presa de consciència mereix el meu reconeixement. Ara bé, n’hi ha prou amb elles?

L’aparició de les apps financeres

Les apps financeres, de fet, existeixen des de fa uns anys. No m’agrada citar noms, però n’hi ha prou amb cercar a Internet per a trobar-ne un munt (veiem un exemple). Moltes agrupen informació dels diversos bancs amb qui treballem. També disposen d’alarmes que ens avisen quan superem determinats paràmetres de despesa o saldo.

Possiblement l’empenta definitiva per a l’ús d’aquestes aplicacions l’ha donada darrerament algun banc de primera línia. I, evidentment, la capacitat de comunicació d’una gran entitat financera marca algunes diferències. Els qui aneu llegint les entrades d’aquest blog ja sabeu que no sóc gens fan de la banca. Crec que tots tenim al cap la seva part de responsabilitat a la darrera crisi. No obstant això, és de justícia esmentar també els seus encerts. I aquest ho és, si més no en termes generals.

Les apps financeres només poden ser una part del camí

Des del meu punt de vista, les apps financeres ens poden donar un cop de mà, però no fan tota la feina. Hi ha tot un seguit de motius per a que opini això.

  • En moltes ocasions, no recullen el destí dels pagaments en efectiu. I hi ha multitud de particulars o famílies que encara fan un bon nombre de pagaments amb aquest mitja. Són sortides de diners que convé tenir presents també a qualsevol anàlisi.
  • Algunes apps financeres generalitzen en excés. Si seguiu els mitjans de comunicació, és probable que hagueu vist com una de les aplicacions més promocionades estableix una regla 50-30-20. És a dir: recomana que un 50% dels ingressos es destinin a despeses fixes, un altre 30% a variables, i el 20% restant a estalvi. Totes aquestes pautes poden donar una guia, però en cada cas hi ha uns objectius diferents. Sempre és més aconsellable una anàlisi específica.
  • I, finalment, no hi ha res com treballar sobre unes dades per a prendre’n consciència i dominar-les. Tots els que estem en relació amb el món acadèmic ho sabem. No és el mateix llegir l’anàlisi d’una empresa que ha preparat un tercer que fer-la tu mateix. I passa quelcom similar si es tracta de les finances pròpies. Quan et submergeixes en les dades i les vas classificant prens molta més consciència de quina és la realitat.

El complement a les apps financeres: un bon full de càlcul

A acOnseguir seguim defensant l’ús del nostre full de planificació en Excel. Depenent de com d’ordenades es tinguin les dades, es pot omplir en menys d’una tarda de cap de setmana. I durant el procés de recollida d’informació no hi ha client que no ens asseguri que només amb el sol fet de treballar-lo ja s’ha adonat de la bona decisió que ha estat contractar-nos.

L’arxiu Excel es pot descarregar fàcilment des del nostre web (link), i ens posem a la vostra disposició per a ajudar-vos que us sigui útil. Els passos a seguir serien:

  1. Omplir-lo per a que reflecteixi la situació actual de les vostres finances
  2. Fer-ne una bona anàlisi
  3. Preparar amb vosaltres un pressupost que us porti a aconseguir els objectius futurs que us proposeu
  4. Fer seguiment d’aquest pressupost, punt que us facilitaran moltes de les apps financeres que el mercat ofereix

Comprova què et podem aportar en paral·lel a les apps financeres

 

Tags: , , , ,

Comments are closed.