Full de planificació

Durant el temps que portem ajudant per a que els nostres clients s’organitzin a nivell financer, a acOnseguir hem estat usant com a base, dins el servei de coaching en economia domèstica, un full de planificació per a una primera anàlisi que ara és gratis.

Moltes persones han valorat de manera altament positiva poder disposar d’aquesta eina, perquè els permet tenir un esquema en el que anar abocant ordenadament una informació que acaba per configurar la foto de com estan les seves finances.

De fet, en tot procés de coaching, el primer pas és la presa de consciència, i, a partir d’aquesta és quan correspon adoptar decisions responsables encaminades a uns objectius determinats.

A acOnseguir tenim, des que vàrem començar a oferir els nostres serveis, la vocació d’ajudar el màxim nombre de persones a controlar millor els seus diners. Atès l’èxit que ha tingut aquest full de planificació, hem decidit facilitar que tothom qui el vulgui usar se’l pugui baixar del nostre web sense cap mena de càrrec.

Com funciona el full de planificació econòmica

Es tracta d’una plantilla excel molt fàcil d’utilitzar en la qual cal determinar tot un seguit de dades sobre deutes, patrimoni, despeses, ingressos i components de la unitat familiar. Hi ha algunes propostes típiques (menjar, lloguer / hipoteca, subministraments, escoles, assegurances, etc.) a les quals s’hi poden afegir-ne d’altres, o eliminar les que no siguin aplicables a cada cas.

Un cop ple, el full de càlcul té un valor en sí mateix: obre els ulls sobre els fluxos de diners que es produeixen en l’àmbit d’una persona o unitat familiar determinades.

A partir d’aquesta presa de consciència, i dins el marc de les nostres propostes de serveis, a acOnseguir estem acostumats a acompanyar els nostres clients en el procés d’adoptar les decisions que permetin assolir els objectius financers que s’hagin marcat d’acord amb les prioritats de cadascú.

Descarrega aquí el full de planificació econòmica!