Xifres que ens desperten

Jo sóc dels que pensen que en determinats objectius de la vida, si no ens posem a fer feina per a que esdevinguin realitat, el temps passa i un dia ens adonem que hi ha massa projectes que no hem portat a terme. Una bona planificació financera segur que ajuda: hi ha xifres que ens desperten.

En aquest àmbit, la gran majoria dels clients amb els que tracto donen molt de valor al fet de poder veure resumit en un full de càlcul el seu flux de diners, com aquests entren i surten de casa seva, amb quins béns compten i els deutes que tenen, perquè això dóna una visió global de la seva economia personal o familiar, i una bona dosi de consciència.

És cert que el procés de recopilació de dades, a través d’extractes bancaris i resums de despeses pagades amb targeta de crèdit, pot resultar una mica laboriós, però en la majoria de casos es pot fer, posem per cas, en una tarda de dissabte, i els resultats aporten molta informació sobre la situació en la que s’està.

Aquesta mateixa argumentació és la que acostumo a usar a les meves classes a la universitat, dins el context de comptabilitat i finances per a empreses. El procés comptable en sí pot ser poc motivant per a la majoria de persones. Es tracta només d’anar registrant una sèrie de fets en un diari i un major, i això és una tasca que t’ha d’agradar molt per a fer-la a gust.

Ara bé, aquesta laboriosa feina dóna com a resultat la generació d’uns estats comptables (balanç, compte d’explotació, etc.) que permeten efectuar una anàlisi de com es troba l’empresa a nivell financer, i aquesta informació és imprescindible per a una bona presa de decisions.

Així, l’empresa pot saber si guanya o perd diners, en quins conceptes es gasten més recursos, quin és el seu patrimoni, si està o no massa endeutada, la capacitat que té d’atendre els pagaments que cal efectuar a curt termini i moltes altres dades d’allò més útils per a poder planificar el curt i llarg termini.

A nivell de finances domèstiques passa el mateix: pot fer una mica de mandra invertir dues o tres hores en anar omplint el full Excel que pots baixar-te del nostre web (link), però un cop està ple, la seva anàlisi sempre proporciona informació útil per a una bona planificació financera.

Pràcticament no hi ha client que en tenir una visió financera global de la seva economia no se n’adoni d’aspectes a millorar. Sovint aflora consciència que retallant una mica alguna despesa resulta que es pot estalviar per a aconseguir un objectiu que aparentava ser molt difícil.

Pot semblar francament complicat menjar un elefant, però el camí cap a un objectiu, per llunyà que sembli, sempre comença donant un primer pas. Es tracta de centrar-se, d’entrada, en una de les potes de l’animal, i anar seguint.

Xifres que ens desperten: et baixes el nostre full Excel?