Tanquem l’any: què n’he fet dels diners?

De nou, tanquem un any per a encetar-ne un altre, que és d’esperar estigui ple de projectes i il·lusions. Des d’un punt de vista financer, hi ha una pregunta que pot ajudar a saber d’on venim i reflexionar sobre on volem anar quan tanquem l’any: què n’he fet dels diners que he guanyat?. Es tracta de dur a terme el que totes les empreses amb cara i ulls fan: tancar i analitzar comptablement el darrer exercici.

Per a fer-ho fàcil, no cal que hi estiguis massa estona. Només és necessari comparar dues fotos: la d’inici d’any i la de final d’any. Així, podràs veure’n les diferències i constatar si ets allà on vols ser o no.

Pas 1

Per a fer la foto a de la teva situació patrimonial actual, l’ideal és treure extractes per a cadascuna de les entitats financeres (per a molts, bancs) amb les que treballes. Separarem béns de deutes.

Dins de l’apartat de béns, hi inclourem tots els saldos positius: comptes corrents, dipòsits, productes d’inversió, accions, plans de pensions, etc. (és a dir, diners dels que podem disposar ara o més endavant).

Hi afegirem tot allò que sabem que tenim, però no consta als extractes: l’habitatge, el cotxe, el contingut del pis, i, en definitiva, qualsevol cosa que tingui un valor significatiu des d’un punt de vista econòmic.

Del total de béns caldrà restar tots els deutes: els préstecs, la hipoteca, diners que es deuen a familiars i amics (si és el cas), targetes de crèdit ajornades, etc.

El resultat final és el que tenim patrimonialment ara mateix.

Pas 2

Repetir el mateix, però ara a partir de les dades d’un any abans.

En la majoria de casos, serà senzill: molts béns (essencialment, el pis, el seu contingut i similars) tindran valors que no variaran massa d’un any a l’altre (i més, si no ens plantegem despendre’ns de res). Si no s’han venut propietats o se n’han comprat de noves, el gruix de diferències estarà centrat als extractes bancaris.

De nou, quan tinguem els béns, caldrà restar del total els deutes, que és gairebé segur que seran diferents. Si no s’han contractat nous crèdits, és d’esperar que el deute de fa un any sigui superior a l’actual, encara que només sigui pels pagaments mensuals que hem anat fent durant els darrers dotze mesos.

Pas 3

Comparar el valor patrimonial actual amb el de fa un any.

Si el d’avui és superior, el teu patrimoni haurà crescut (seràs -poc o molt- més ric), i, en cas contrari, t’hauràs empobrit. El que hagi passat només t’aporta consciència, no està ni bé ni malament. No obstant, a partir d’ara tu què prefereixes? Cap a on vols encaminar-te?

Pas 4

Finalment, convé introduir a l’anàlisi els diners que s’han anat ingressant mes a mes a partir de nòmines o facturació de l’activitat professional. Si ets treballador per compte aliena, ho tens fàcil: a grans trets, n’hi haurà prou amb multiplicar la nòmina per les pagues que correspongui (12, 14, 15, 16, les que siguin). Si ets autònom o empresari, trigaràs una mica més, però val la pena fer quatre números.

A no ser que t’hagi tocat un premi, hagis cobrat una herència, o visquis de rendes, l’origen de tot increment patrimonial només pot provenir dels guanys obtinguts del teu treball. Quina part de tots els diners que has ingressat s’ha quedat en forma de patrimoni? I quina s’ha gastat en béns i serveis que ara només són un record? És molt bo prendre consciència. On són els teus diners? Et satisfà el que veus?

Un cop tanquem l’any, vols fer canvis? T’ajudem a fer-los?

Tags: , , , , , , ,

Comments are closed.