El flux financer en petits negocis i l’economia domèstica

Periòdicament, tinc un clàssic cavall de batalla amb alguns dels meus alumnes a la universitat. Es tracta que s’adonin que una empresa (petita o gran) pot tenir molts beneficis i, no obstant, anar curta de diners. I fins i tot a l’inrevés. Es poden tenir moltes pèrdues i comptar amb força líquid als comptes bancaris. També trobem ambdues situacions a nivell domèstic. Per a disposar d’efectiu, no ens podem aturar només en una anàlisi d’ingressos i despeses. El flux financer també depèn de dos factors més. En primer lloc, de quines inversions fem (o desfem). I, d’altra banda, de com ens financem (o retornem deute).

Anem a veure què ens podem trobar en cadascun dels dos àmbits.

La importància del flux financer per a autònoms

Comencem amb una obvietat. Si es ven per valor de 30 i el conjunt de les despeses és de 10, el guany és de 20. Vol dir això que un cop acabi tot plegat es trobaran al banc aquests 20? Doncs depèn. No és tan senzill com això.

En una empresa, independent de la mida que tingui, hi ha molts elements que condicionen el flux financer. Sovint aquests es tenen presents en el moment de muntar un negoci. De fet, la majoria d’entitats que donen suport a emprenedors disposen de plantilles de càlcul que determinen amb certa precisió quin flux financer hi haurà en els mesos de la posta en marxa. I, sovint també, em trobo amb clients que superada la fase inicial no tenen en compte tots aquests factors, i acaben tenint fortes tensions de tresoreria.

Repassem quins són aquestes variables que no convé perdre mai de vista en la fórmula d’un negoci.

Condicionants del flux financer empresarial

  • Hi afectaran els terminis de pagament que s’ofereixen als clients. Com més es trigui a cobrar, més diners faran falta. Per contra, si s’aconsegueix ingressar per avançat, els clients ajudaran a disposar d’un extra d’efectiu.
  • Influirà també en el flux financer com paguem als proveïdors. Com més es tard es liquidin, de més diners es disposarà.
  • Si es treballa amb productes físics, potser caldrà un stock. Es necessitaran uns diners per a finançar-lo.
  • Cas que es precisin inversions (ordinadors, mobles, condicionament d’un local), el que es destini a aquestes quedarà bloquejat fins que, poc a poc, es vagi recuperant amb els beneficis. L’entrada d’aquest blog sobre amortitzacions dóna més detalls al respecte.
  • Quan hi ha mesos que es ven més que altres (estacionalitat), o hi ha pagaments que es concentren en determinats moments, convindrà adequar el flux financer a aquest fet.
  • Caldrà no perdre de vista si l’endeutament puja o baixa. El flux financer positiu o negatiu que s’origini en préstecs no incrementarà o disminuirà els beneficis, però sí pot fer anar més o menys curts de diners. I, és clar, tot deute té un cost en forma d’interessos que provoca una pèrdua.

En determinades condicions, el deute pot ser bo per a una activitat empresarial. Però convé no oblidar que el flux financer de pagaments del préstec haurà de quedar cobert pels guanys previstos.

En definitiva, lligar que les entrades de diners quadrin amb les sortides en un pressupost futur és imprescindible per a gaudir d’una certa tranquil·litat. I més si és un negoci propi.

El flux financer a l’economia domèstica

Un particular o família què guanyi més que no pas gasta no hauria de tenir problemes amb el flux financer. Com a molt, caldrà planificar adequadament aquells pagaments puntuals al llarg de l’any, com ara assegurances, vacances, manteniment del cotxe, etc. Si aconseguim que al compte corrent hi hagi un saldo de seguretat suficient, aquest problema desapareix. Sovint les pagues extra, qui les tingui, ajuden.

Convé dedicar atenció al deute, i com es planifica el seu pagament. Qui hagi seguit aquest blog des de fa temps ja sap que només admetem els préstecs per a finançar un habitatge o, millor encara, una inversió que generi un rendiment. Però les quotes mensuals que en resultin s’hauran de poder pagar amb el flux financer positiu que aporti la inversió. O, si es tracta d’una hipoteca, amb el que quedi dels ingressos familiars un cop descomptades despeses i un cert marge de seguretat. Si no és així, arribaran els problemes, com es va poder comprovar durant els pitjors anys de la darrera crisi.

D’altra banda, anar venent patrimoni (desfer inversions) per a cobrir despeses és desplaçar al futur un problema que ja tenim ara. Quan comprovem que mes a mes, durant tot l’any, els estalvis baixen és un clar senyal d’alarma que hi ha quelcom que no rutlla prou bé.

Necessites el nostre suport per a gestionar el teu flux financer?
Consulta els nostres serveis:

Tags: , , ,

Comments are closed.