Eduard Gironella al TN de TV3

El passat dissabte 2 de Juliol l’informatiu TN Vespre de TV3 va emetre un reportatge, on ha participat l’Eduard Gironella, sobre els canvis a les tendències d’estalvi i les precaucions que cal que prenem davant determinades ofertes de les entitats financeres.

Aquest és el link al fragment del programa.

El reportatge vol incidir en el fet que en els darrers anys els dipòsits han anat reduint la rendibilitat, des d’interessos del 3 al 5% de principis de la dècada fins als actuals, que són propers a zero. Davant aquest panorama, les persones que compten amb estalvis busquen alternatives per a intentar treure’n el màxim, i hi ha moltes entitats financeres que ofereixen els fons d’inversió com a una possibilitat per a obtenir majors rendiments.

En realitat, de fons d’inversió n’hi ha de molts tipus. Per exemple, tenim:

  • monetaris, que inverteixen en renda fixa molt segura a curt termini
  • de renda fixa, que destinen els seus fons a emissions de deute públic o privat
  • de renda variable, que estan invertits bàsicament en borsa
  • mixtos, amb una part en renda fixa i una altra en renda variable

De tots ells, els que més probablement estan en condicions de batre els rendiments dels dipòsits són els de renda variable i, a molt estirar, els mixtos. No obstant, aquesta possibilitat d’altes rendibilitats porta associada un major risc: de la mateixa manera que es poden obtenir rendiments més alts, se’n poden obtenir de negatius. I, de fet, això és el que ha passat amb la gran majoria dels fons de renda variable des de mitjans de 2015: registren pèrdues.

Vol dir això que els fons d’inversió són un mal producte? Ni de bon tros. Les estadístiques demostren que són bones opcions per a l’estalvi a llarg termini, amb un horitzó de més de 10 anys. Quan no es necessiten els diners estalviats a curt termini, si la borsa fa una bona baixada (a causa del Brexit, una bombolla immobiliària o qualsevol atemptat o conflicte bèl·lic), probablement hi haurà temps de recuperar la inversió i, fins i tot, obtenir uns guanys. No obstant, si aquests diners ja se sap que faran falta abans, invertint en renda variable correm el risc que, quan toqui recuperar l’estalvi, aquest estigui per sota de l’import invertit inicialment.

Per tant, tal com diu l’Eduard Gironella al reportatge: “si el venedor (de cotxes) no vol escoltar les necessitats que tu tens, sortiràs (del concessionari) amb el cotxe del mes”, i “tu has d’anar al banc tenint clar quina necessitat tens: si tu vols un estalvi a curt termini per a la universitat dels teus fills, el producte ha de ser adequat per a això, no pot ser un producte a llarg termini”.

Primer cal saber els objectius, i després buscar les eines financeres que ajudin a aconseguir-los.

Analitzem amb tu si els productes que tens són els adequats per a les teves necessitats?