El que valoro més del servei que acOnseguir ens ha donat és la imparcialitat, i també que per fi he estat capaç d’entendre quins productes financers són adequats per a mi, i quins no ho són.