Jo estava en una situació en la que pagar les quotes dels préstecs quedava fora de les
meves possibilitats. Gràcies a acOnseguir vaig arribar a un acord amb el meu banc que abans de començar semblava totalment impossible.