Coaching financer

Si estàs llegint aquestes línies, és molt possible que tinguis inquietuds en temes d’economia domèstica i sobre com fem servir amb els diners. També és probable que ja sàpigues que a Internet es poden trobar moltíssims consells, informació i eines per poder gestionar millor les nostres finances personals.

Tanmateix, l’experiència demostra que, llevat d’algunes excepcions, ningú aprèn llegint: la teoria s’ha de posar en pràctica, i en el moment d’emprendre una cosa que no s’ha fet amb anterioritat sempre ajuda la presència d’una persona que t’acompanyi i que, en certa manera, t’entreni (coach en anglès).

Jo crec fermament en les virtuts del coaching financer per fer aflorar consciència i responsabilitat. Consciència sobre quina és la nostra situació i cap a on volem dirigir-nos, i responsabilitat des del punt de vista que arribar a la meta que ens marquem depèn només de nosaltres.

Durant d’un procés de coaching, en primer lloc establim uns objectius, en els que d’entrada és aconsellable no tenir en compte cap tipus de condicionants. Després s’analitza la realitat, on es veu amb què es compta per arribar a les metes marcades, i, si és el cas, s’ajusten de nou els objectius. Després d’aquesta anàlisi, sortiran a la llum tot un seguit d’opcions, estratègies i possibles actuacions, que han d’estar alineades amb els objectius proposats. Finalment, s’ha de concretar què es farà i de quina manera.

En tot aquest camí, el protagonista ets tu: et correspon a tu decidir què vols i com arribar-hi, però t’ajudarà molt la presència d’algú que et formuli preguntes que et facin reflexionar. Si, a més, aquesta persona té amplis coneixements financers, i pot resoldre dubtes de tipus tècnic sobre, per exemple, determinats productes, o sobre com enfocar una negociació amb una entitat financera, el diàleg que es genera és molt ric i permet avançar ràpidament.