Nul·litat clàusules sòl

El passat 9 de maig de 2013, el Tribunal Suprem declarava la nul·litat de les clàusules sòl en hipoteques de les entitats BBVA, Nova Galicia Banco i Cajamar, en considerar que no existia suficient transparència en la contractació de les mateixes, és a dir, que l’entitat bancària no havia dotat d’informació suficient de l’existència d’aquestes clàusules als clients a l’hora de contractar la hipoteca.
Tanmateix, l’esmentada resolució no ha deixat de ser polèmica i, en opinió de molts juristes, incompleta, atès que la cort ha especificat que la sentència no té efectes retroactius, per la qual cosa no obligarà als bancs a retornar les quantitats que els clients hagin pagat de més per les seves hipoteques.

Per a la majoria d’entesos, aquesta decisió deriva d’una aplicació incorrecta de la legislació vigent en matèria de Nul·litat. El Tribunal suprem declara la nul·litat de la clàusula, i la principal conseqüència de la nul·litat de ple dret és la total manca d’efectes (presents, futurs i passats) del contracte afectat per la mateixa.

Per això, i com era d’esperar, amb posterioritat a la publicació de la Sentència , hi ha noves sentències de Jutjats de primera instància que exigeixen retornar clàusules sòl amb efectes retroactius (per exemple, Sentència del Jutjat dels Mercantil nº 2, Sentència del Jutjat Màlaga de 23 de maig de 2013, Acte del Jutjat de 1a Instància nº 7 de Gijón, de 30 de setembre de 2013, Sentència del Jutjat Mercantil nº 1 de Bilbao de 21 d’octubre de 2013, entre d’altres).

En aquest sentit, s’ha tingut coneixement que, després de les esmentades resolucions, algunes entitats bancàries estan negociant amb els seus clients l’eliminació de les esmentades clàusules a canvi de renunciar a l’exercici de qualsevol acció judicial o extrajudicial sobre la qüestió.

És aconsellable arribar a un acord extrajudicial amb l’entitat financera abans de recórrer davant qualsevol jutjat .

Passos que els afectats per les clàusules sòl han de seguir per a eliminar-la del seu contracte de préstec hipotecari:

1. Negociació amb el director de la sucursal on es va signar la hipoteca, basant-nos en els arguments que recullen les darreres sentències (falta de transparència i la falta de reciprocitat) i intentar la devolució dels imports cobrats de més fins al moment.

2. En el supòsit que no obtinguem una resposta afirmativa, presentar una reclamació al Servei d’Atenció al Client del Banc (SAC). Si en el termini aproximat de dos mesos no es rep resposta, el següent pas és reclamar al Banc d’ Espanya (BE) informant del procés de queixa.

3. Si, després de la formulació de la queixa, el Banc d’Espanya no es pronuncia, o si tot i pronunciar-se a favor de l’eliminació de la clàusula el banc no respon a la nostra petició, en última instància es recomana acudir a la via judicial.

Amb tot això, i després de les últimes resolucions sobre el tema, les possibilitats que s’elimini la clàusula sòl són elevades, tot i que es recomana que per aconseguir l’objectiu (ja sigui en un primer moment, en la negociació, o en la ulterior reclamació judicial) els afectats per les clàusules es posin en mans d’assessors jurídics.

A acOnseguir comptem dins del nostre equip de col·laboradors, amb un despatx d’advocats que us ajudarà a recuperar els diners que heu abonat de més a causa de les clàusules sòl des que vàreu començar a pagar la vostra hipoteca.