Què cal mirar en contractar una hipoteca

Darrerament ens han arribat alguns clients que ens han demanat assessorament per a planificar la compra d’un pis amb l’ajuda de finançament hipotecari. En aquest article volem fer un repàs a què cal mirar en contractar una hipoteca, perquè l’experiència ens diu que no sempre tenim en compte tota una sèrie de factors que val la pena que estiguin sota control.

Com a pas previ, cal estar convençuts de què ens comprem, i que ens servirà durant molt de temps, perquè en cada compravenda que fem es queden pel camí tota una sèrie de diners en impostos, notaris, etc. Hi ha una gran alternativa a la compra: el lloguer, que és convenient no descartar en situacions poc estables (veure l’entrada del blog “Llogar o comprar pis”). Per exemple, el que avui pot semblar-nos un pis adequat per a nosaltres sols, pot no ser-ho en el moment que tenim fills. És molt interessant parar-nos a pensar (i sentir) quina mena de vida volem en els proper anys, perquè amb la compra d’un habitatge ens estem comprometent a llarg termini.

Feta aquesta consideració, si la decisió és comprar i endeutar-nos per a dur-ho a terme, una bona planificació ens estalviarà molts mal de cap. L’objectiu és que, abans de donar cap paga i senyal o signar arres, estem segurs que:

  • disposarem de diners en efectiu suficients per adonar cobertura a l’import que no quedi finançat per la hipoteca, i
  • comptarem capacitat econòmica a fer front a les quotes d’aquesta.

De quants diners cal disposar en efectiu? Es calcula que el 20% del preu de taxació, més un 11%-14% d’altres despeses (impostos, escriptures, etc.). Total: 31%-34% de l’esmentat preu.

I quin sou hauríem de guanyar per a que l’entitat financera accedeixi a deixar-nos els diners?. Aquestes acostumen a posar un límit d’entre el 30 i el 40% dels ingressos fixos de qui demani la hipoteca per a pagar les quotes de tots els préstecs (inclosos altres que ja es tinguin).

Pel que fa a diners en efectiu, interessa deixar un marge perquè poden arribar sorpreses, com per exemple que la taxació del pis sigui més baixa que el preu que hem acordat amb l’actual propietari i, per tant, el 80% de la taxació no sigui l’import que esperàvem que ens deixessin pel 80% del que ens costa el pis.

Si creiem que comptem amb prou diners en efectiu i prou capacitat per a retornar el deute, ja estem en situació d’embarcar-nos en una possible compra. En aquest punt, quan tinguem un habitatge triat convé demanar un certificat de càrregues d’aquest, per si suporta usdefruits o qualsevol altra condició que faci que baixi el seu valor.

Superats tot l’anterior, ens podem centrar en contractar una hipoteca, i el següent pas és analitzar els dos elements més importants en ella: interès i termini.

Pel que fa a interessos, ara estem en nivells històricament baixos, i hi ha moltes entitats que ofereixen tipus fix. Aquest dóna més certesa, però a curt termini obliga a pagar una quota més cara. El variable resulta avui en dia més barat, però si hi ha una pujada de l’Euribor s’acabaran pagant més interessos que amb el tipus fix. Aquesta és una decisió molt personal, però un bon consell és que si tenim marge per a donar cobertura a un increment dels interessos, una hipoteca a tipus variable pot ser més avantatjosa.

També cal fixar-nos en el termini. Com més l’allarguem, cal ser conscients que pagarem menys cada mes, però acabarem desemborsant més interessos en total (si passem de 10 a 30 anys de termini, es pot arribar a pagar el triple d’interessos).

Un altre aspecte important a no perdre de vista és que la hipoteca ens casa amb un banc per molts anys: apart de les condicions de la pròpia operació, convé analitzar si aquesta és la millor entitat tot repassant les condicions del compte corrent que haurem d’obrir, com treballarem amb ella, etc.

D’altra banda, el més probable és que la hipoteca vagi de la mà amb tota una llista de vinculacions, com ara domiciliar nòmines, assegurances de llar i/o vida, aportacions a plans de pensions, i també comissions d’obertura, de cancel·lació i demés. No ens podem guiar exclusivament pel tipus d’interès quan es pren una decisió sobre quina hipoteca ens convé més.

En especial, cal anar amb compte amb les assegurances de vida: hi ha entitats que obliguen a pagar-les en una única quota força elevada que s’afegeix a la hipoteca.

Finalment, un cop decidides les condicions, és recomanable demanar al banc per escrit aquestes per a que en el moment de signar l’escriptura al notari no hi hagi malentesos sobre les condicions acordades. Es pot sol·licitar al notari també que ens anticipi el que es signarà uns dies abans de fer l’operació, per a poder comparar el que s’ha acordat amb el que es signarà.

Com veieu, hi ha un bon nombre de variables a considerar, que encara es poden complicar més si tenim un habitatge per a vendre i confiem en el que n’obtinguem per a finançar el nou.

Planifiquem junts com contractar una hipoteca?

Tags: , , , , ,

Comments are closed.

Els nostres serveis financers personals

Subscriu-te al nostre butlletí